Joakokapo/Tournament Results

From Fortnite Esports Wiki
Jump to: navigation, search
Joakokapo Tournament Results
DateTypePlPR PtsPlatformEventTeamRoster
2019-11-01Squad (4)05000050PCEpic Gameslogo small.pngFriday Nite Fortnite: Chapter 2 Season 1 - Week 1: BrazilTBDlogo std.pngTallami, Sweezy, Joakokapo, Assylim
2019-08-25Squad (3)121000121500PCFNCSlogo small.pngFortnite Champion Series: Season X - Week 2: BrazilTBDlogo std.pngObizinN, Kown, Joakokapo